ÇOCUK PSİKOTERAPİSİ TEDAVİ PLANLAYICISI - THE CHILD PSYCHOTHERAPY TREATMENT PLANNER

Çocuk Psikoterapisi Tedavi Planlayıcısı; deneysel açıdan destekli kanıta dayalı terapi girişimlerini ön planda tutmaktadır.
Akademik Başarısızlık,
Bağlanma Bozukluğu,
Cinsiyet kimlik Bozukluğu,
Karşıt Olma Bozukluğu,
Uyku Bozukluğu,
Ebeveynlik,
Okula Gitmeyi Redetme,
Sosyal fobi,
Özgül Fobi,
Değişen Hayat Olayları ve çocuklarda görülebilecek 35 farklı problemi konu almıştır.
Kitap, yapılandırılmış, kanıta dayalı terapi planları ile tedavi sürecini açıklar, kolaylaştırır ve hızlandırarak birçok üstünlük sağlar. 1000'in üzerinde terapi amaç ve girişim özellikleri ile kendi terapi seansınızı yapılandırmanızı sağlayacak imkanlar sunmaktadır.
ÇOCUK PSİKOTERAPİSİ TEDAVİ PLANLAYICISI - THE CHILD PSYCHOTHERAPY TREATMENT PLANNER

ÜstÜn Yeteneklİler DanIşmanlIk Modellerİ

Üstün Yetenekliler Danışmanlık Modelleri, üstün zekâlı ve yetenekli bireylerin danışmanlığı ile ilgilenen uygulayıcılar ve eğitimciler için eşsiz bir kaynaktır.
Çığır açan bu kitaba katkı yapan üstün yetenekli eğitimi ve danışmanlığı disiplinlerinde uzmanlaşmış yazarlar, üstün zekâlı ve yetenekli danışanlara karşı danışmanlık yaklaşımlarını detaylı bir biçimde paylaşırlar. Bu kitap, lisans-lisansüstü eğitimine devam edenler, üstün yetenekli danışanlarla çalışmakta olan danışmanlar ve ilgili uzmanlara yardım etmek için tasarlanmıştır.
Danışmanlık Modelleri, mesleğe yeni başlayanlar ile deneyimli danışmanlara, özel ihtiyaçları olan popülasyonla yıllardır danışmanlık yaparak tecrübe sahibi olmuş, uluslararası düzeyde katkıları olan kişiler tarafından uzman rehberlik sağlar.
Kitap, üstün zekâlı ve yeteneklilerin danışmanlığı ve üstün yeteneklilik ile ilgili literatüre eleştirisel ve tarihsel bir bakış açısı ve aynı zamanda kitabın ardındaki mantığı tartışan giriş bölümlerini içerir. Her bölüm; ayrı ayrı ilgili yazarın üstün yeteneklilik algısı ve danışmanlık tanımını; danışan ve danışmanın rollerini, danışan-danışman ilişkisini; danışmanlık teknikleri ve vaka örnekleme kısımlarını içerir.
Üstün Yetenekliler Danışmanlık Modelleri

Çİft Psİkoterapİsİ Tedavİ PLANLAYICISI

Çift Psikoterapisi Tedavi Planlayıcısı; deneysel açıdan destekli kanıta dayalı terapi girişimlerini ön planda tutmaktadır.
-Öfke,
-Suçlama,
-Bağımlılık,
-İlişki Problemlerinden Kaynaklanan Depresyon,
-İlişkide Hayal Kırıklığı,
-Aldatma,
-Eş Şiddeti,
-Kıskançlık,
-Aşk / Sevgi Kaybı,
-Değişen Hayat Olayları ve çift İlişkilerinde görülebilecek 35 farklı problemi konu almıştır.
Çift Psikoterapisi Tedavi Planlayıcısı

Aİle Psİkoterapİsİ Tedavİ PlanlayIcISI

Bu kitap “Aile” ile çalışan psikiyatristler, doktorlar, psikologlar, psikolojik danışmanlar, rehber öğretmenler, sosyal hizmet uzmanları, hemşireler, sosyologlar ve genel anlamda Aile Terapisti Uzmanları ile bu alanlarda eğitime devam eden öğrencilerinin ihtiyaç duyduğu bir kaynaktır.
Yapılandırılmış, kanıta dayalı terapi planları ile tedavi sürecini açıklar, kolaylaştırır ve hızlandırarak birçok üstünlük sağlar. Böylelikle danışanlarla daha etkili ve istenen niteliklerde zaman geçirilmiş olur.
Çift Psikoterapisi Tedavi Planlayıcısı

ÖGTE

ÖGTE, psikiyatrist, psikolog, psikolojik danışman, özel eğitim uzmanı, konuşma dili patologları ve diğer mesleki uzmanların 8-0 ile 17-11 yaşları arasındaki öğrencilerde içsel işlem bozuklukları ve öğrenme güçlüklerini tanımlamalarına yardımcı olması için hazırlanmış bir derecelendirme ölçeğidir.
ÖGTE, geçerlilik ve güvenirliği test edilmiş altı adet bağımsız ölçekten oluşmaktadır. Bu ölçeklerin tanımlarında belirtilen; Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma, Matematik ve Muhakeme alanlarının her birisi ABD Eğitim Bakanlığı ve Öğrenme Güçlükleri Ulusal Birleşik Komite tarafından tanınmıştır.
Her bir ölçek 15 maddeden oluşmaktadır. Bu maddeler öğrenme güçlüğü ile ilgili özellikle literatür kısmında öğrenme güçlüğünün nöropsikolojik özelliklerine odaklanan teorik yazılardan ve uygulama çalışmalarının kapsamlı bir şekilde incelenmesi sonucunda üretilmiştir. Davranışların uygunluğu alanında uzman olan ve alanında araştırma yapmış olan anket uzmanları tarafından onaylanmıştır. ÖGTE envanteri sadece bireylerin öğrenme güçlüğünün tespit edilmesinde profesyonellere yardımcı olması için hazırlanmıştır.
Bu durum bir yetenek ya da başarı ölçütü değildir (Örnek: bu envanter öğrencilerin ne kadar iyi ya da kötü yazdıkları, okudukları, konuştukları vb. hakkında bilgi sağlamayacaktır). Bunun yerine, ÖGTE öğrencilerin sahip oldukları becerilerde (örn. okuma, yazma) bireysel olarak hangi alanlarda (örn. disgrafi) zorluk yaşadıkları hakkında bilgi sağlayacaktır.
ÖGTE

BİGP

Öğrenmede bir başka unsur da denge duyumuzdur. Denge sağlama duruş, hareket etme ve çevremizdeki dünyayı algılamada önemli bir işleve sahiptir.
Beyin İşlevlerini Geliştirme Programı; Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite, Öğrenme Güçlüğü, Duyusal Entegrasyon (Otizm) gibi alanlarda tedavi ve terapi amaçlı olarak kullanılmaktadır.
Her gün 15 dakikalık (ideali sabah 15, akşam 15 dakika) oyun niteliğindeki farklı etkinliklerle, 3 ay devam eden bir uygulamadır.
Organizmanın kinestetik olarak ve duyu organlarının tamamının kullanılması ile tedavi ve terapide çok iyi seviyede başarılar elde edilmektedir.
BİGP

BİLİŞSEL BECERİLER "DİKKAT"

Okul çağı, öğrenme ve dikkat için en önemli dönemdir.
Beynin her iki lobunun gelişmesi ve duygusal entegrasyon çok hızlıdır. Hayat boyu gerekli olan bilişsel -duyuşsal - duygusal becerilerin öğrenilmesine alt yapı oluşturur.

BİLİŞSEL BECERİLER "ARDILLIK"

Bu kitapta ardışık işlem becerileri diğer bir ifade ile oluş sıralamasını hatırlama ile ilgili alıştırmalar yer almaktadır.
Ardışık işlem, belirli bir kural içerisinde sunulan bilgileri anlamalndırma yeteneğini içerir.

GÖRSEL TAMAMLAMA

Bu çalışma kitabı, okula hazırlık ve birinci sınıf öğrencilerinin akoma akıcılığını, yazma becerilerini geliştirmek ve istenilen seviyeye getirmek için hazırlanmış bir kaynaktır.
Çocuğun kreatif yeteneklerinden ve doğal problem çözme becerilerinden yararlanarak, eksik olanı bulması ve onu çizmesi hedeflenmiştir.

GÜZEL YAZI YAZMA GELİŞTİRME ALIŞTIRMALARI

Bu çalışma kitabı okula hazırlık ve birinci sınıf öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek ve istendik seviyeye getirmek için hazırlanmış bir materyaldir.

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

Öğrenme güçlüğü bireyin normal zeka sınırları içinde olmasına rağmen, okuma, dinleme, konuşma, yazma, matematik ve muhakeme alanlarında akademik ve sosyal olarak problem yaşaması durumudur. Normal şartlarda, problem alanları (örneğin, okuma -disleksi-) hafif, orta, ileri, çok ileri olarak tanımlanması gerekir. Tedavi, terapi ve önleyici tedbirler bu doğrultuda planlanır.

OLUMLU ANNEBABALIK EĞİTİM PROGRAMI

Çocuk ve ergenlik çağındaki bireylerin ebeveynleri aracılığı ile davranışsal, duygusal ve sosyal problemlerini yönetme konusunda ihtiyaç duydukları beceri ve özgüveni kazandırmaktır. Problem davranışları yapıcı bir şekilde zarar vermeden çözme becerileri kazandırmaktır.

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), odaklanamama, dikkatini sürdürmekte zorluk, aşırı hareketli olma, yerinde duramama, çok konuşma, sabırsız olma, unutkanlık, sık sık eşyalarını kaybetme vb. problemler şeklinde görülür.

Farkında olmadıklarını keşfetmeye hazır mısın?

Çocuk ve Ergen PSikoterapisi ile ilgili yeni makalelerden haberdar ol.